HOME  <<   >> 
<<12>>
Hà Lt(9:51:18) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Quốc Thiên Số MB 0966v158x097(9:53:09) Ai đang thua nợ nhiều thì liên hệ tôi giúp nhé miễn phí 
Hà Lt(9:56:30) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Hà Lt(9:57:19) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
☛☛☛☛RONGBACHKIM777.COM(9:57:20)  (xin lạy)
Hà Lt(10:03:13) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Hà Lt(10:03:27) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Hà Lt(10:09:40) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Hà Lt(10:09:53) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Hà Lt(10:28:45) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giGIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé
Hà Lt(10:28:59) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
ChotBaoLo.Com... Chuẩn(10:44:35) chúc mọi người thắng lớn
Meomeo3x(10:45:58) Hà Lt <~~ bà này có phí á ^^
Hà Lt(10:48:08) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhéGIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy gi
☛☛☛☛RONGBACHKIM777.COM(11:33:00)  (đầu lâu)
Lão Nhị √(11:38:31)  (cười to)
Lão Nhị √(11:38:37) 47 (cười lăn lộn)
nguyên văn hùng(11:39:52) Bằng cách cho ngựa chịch mẹ mày 2 cái nhé Hạ Lt
Phúc Xuân Tùng(11:40:05) nay con gì ae
Phúc Xuân Tùng(11:40:52) quánh 474  hé (ngây dại)
Lão Nhị √(11:41:11) Khoá mõm nó lại là sống văn hùng
Lão Nhị √(11:41:15)  (cười to)
Lão Nhị √(11:41:35) Xem nó lải nhải để ai nghe (vô tư đi)
Phúc Xuân Tùng(11:42:16) nay lão nhị quánh con gì
Phúc Xuân Tùng(11:42:29) lảo nhị nay đánh lại 474 nửa đúng k
Phúc Xuân Tùng(11:42:36)  (ngây dại)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(11:52:23)  (cười khúc khích) (cà fê)
☛☛☛☛RONGBACHKIM777.COM(11:54:00)  (mang đây)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:06) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (cà fê)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:11) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (hoa hồng)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:17) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:22) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:26) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (hoa hồng)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:31) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (cà fê)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:39) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:45) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (hoa hồng)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:05:50) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
Ken886(12:06:24) Đề nghị rbk xóa thằng đạt nổ để ace còn thảo luận
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:13:29) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (cà fê)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:13:34) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:13:39) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (hoa hồng)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:13:44) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:13:53) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (muộn rồi)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:13:58) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (hoa hồng)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:14:02) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (cà fê)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:14:19) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (cà fê)
🇻🇳 ☘Đạt Nổ☘ 🇻🇳(12:14:22) Nếu bạn đang cần con số chuẩn xác tỷ lệ đạt chuẩn trong ngày - thì liên hệ bên mình hỗ trợ giúp bạn nhé - Soi Cầu Đẹp 2023 - XSMB - ( ZaLo:0368056395  (hoa hồng)
Thím Lan BTL(12:26:52) Đạt chốt số chuẩn nhỉ hôm qua btlđ 81 ăn to
ga_com(12:28:10) Nay lô gì được vậy các bác🤔
ChotBaoLo.Com... Chuẩn(12:30:35) hôm nay mọi người thích con gì rồi
ChotBaoLo.Com... Chuẩn(12:30:43) tổng 8 gan lâu quá nhề
☛☛☛☛RONGBACHKIM777.COM(12:31:58)  (xin lạy)
Maiii(12:41:50) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.
Maiii(12:45:32) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Maiii(12:52:10) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Maiii(12:58:24) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
🇻🇳 Bé Na 🇻🇳(12:58:47) bọn adm rbk có dẹp dc bọn spam kia k
🇻🇳 Bé Na 🇻🇳(12:59:04) thuê chúng m làm việc mà để rác thế kia à
🇻🇳 Bé Na 🇻🇳(12:59:07)  (cười nhăn răng)
Maiii(13:05:02) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
ChotBaoLo.Com... Chuẩn(13:05:03) admin nó ngủ rồi
Maiii(13:11:15) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Maiii(13:17:53) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Maiii(13:24:06) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Maiii(13:30:44) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Vương tài(13:32:12)  (cà fê)
Maiii(13:36:57) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Maiii(13:43:35) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Do dinh hung(13:44:53) Ok
Do dinh hung(13:45:08) 44 lo
Thôn mỗ(13:47:43) ĐB 58-85-15-51-14-41-34-43-36-63-54-45-98-89-78-87-97-79-96-69-27-72-25-52-32-23-01-10-12-21 
Maiii(13:49:48) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Maiii(13:56:26) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Maiii(14:02:39) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
ChotBaoLo.Com... Chuẩn(14:08:10) có khi nào hôm nay tổng 8 ra k ta
ChotBaoLo.Com... Chuẩn(14:08:17) nó cũng gan 41 ngày rồi mà
Phúc Xuân Tùng(14:13:13) con chó  đạt nổ bị gạch niit rồi kìa
Phúc Xuân Tùng(14:13:15)  (cười to)
XUÂN-TÓC-ĐỎ(14:14:10) Lô:696 thế nào anh em ơi
XUÂN-TÓC-ĐỎ(14:17:11) Hôm nay đánh gì Bé Na ơi
Maiii(14:22:08) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
HANAXUKA(14:22:13) ai cần số ibox mk cho nhé.
Ngọc Hiếu ⭐️ 🍀(14:25:18)  (cười lăn lộn)
Maiii(14:28:22) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Đưa ae về bơ(14:28:48) Những con số ở trên mạng chưa chắc là đúng,, nếu chúng ta muốn lấy thì nó phải mất phí trước rồi mới có số, mà chưa chắc gì nó đã chuẩn cho mình vào., đánh ăn thì không sao,nhưng trật thì tiền mất tật mang,.. Thức tế mà nói là như vậy nên tôi củng khuyên anh em là đừng nên tin tưởng, Nếu anh em cần số chuẩn thì hãy liên hệ qua số zlo 0972.301.432 gặp anh . Chốt số chuẩn mà uy tín nữa,không lấy hề một khoản phí nào cả cho anh em tham khảo số,.,. Tôi đây theo lấy số bên anh ấy giờ củng gỡ được nợ , và củng có một số vốn làm ăn , thoát khỏi cảnh nợ nần nữa,, Nên tôi khuyên những anh em nào mà đang nỡ nần h
Maiii(14:35:00) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Maiii(14:41:13) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
Maiii(14:47:51) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!!
Ngọc Tâm XG(14:50:51) BTL 09 LÓT 90 
Maiii(14:54:04) GIÚP SỐ CHUẨN KHÔNG THU PHÍ. Cả Nhà mình ai đang thua nhiều cần số chuẩn vào bờ thì liên hệ ngay CHỊ THÚY VÂN ZALO 0923597441 để nhận số chuẩn miễn phí nhé. Chị ấy giúp không lấy đồng phí nào cả. Zalo chị ấy là 0923597441.!
N.N.Tính(14:56:25) 18 nay ok k ae
<<12>>
© 2023 www.fileindonesia.com
ericans more-mp3 bamboriindustries royaumouche simsoncraft fastdigitaLgrowth najetco sauLdiazreaLestate christmortpournous zoenchocoLade saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife