Lưu ý: Không quảng cáo tại phòng chat dưới mọi hình thức, thành viên vi phạm sẽ bị cấm chat vĩnh viễn.
Để chặn tin nhắn spam, bấm vào nick cần chặn để mở cửa sổ chat riêng, sau đó bấm vào biểu tượng chặn tin nhắn  
 
  [Đóng]
ericans more-mp3 bamboriindustries royaumouche simsoncraft fastdigitaLgrowth najetco sauLdiazreaLestate christmortpournous zoenchocoLade saggenhaft macoraba weLuvraebae girLdothething theagapecause ariLdthoresen aLLinonevts sanfrias tumtumgroup packedoutsports thesharingspot mcLarencoin camiLaaLemany saLarymanswife